PE Timetable (2022-2023)

Monday: Class 4, Class 5/6LO, Class 5/6CW

Tuesday: Class 1, Class 1/2, Class 2, Class 5/6DA, Class 3/4

Wednesday: Class 2, Class 3, Class 3/4, Class 4

Thursday: Reception, Class 1, Class 1/2, Class 3

Friday: Reception, Class 5/6DA, Class 5/6CW, Class 5/6LO